fbpx

מדיניות הרשמה וביטולים

המרכז לקידום מחוננים צעירים למצויינות ויצירתיות

מדיניות הרשמה וביטולים

עלויות

 1. המחיר לחוג הוא 990 ₪.
 2. המבדק עולה 50 ש”ח. עלות המבדק לא תוחזר גם אם הילדים לא התקבלו לחוגים.

השתתפות בחוגים

 1. סמסטר א – החוגים יפתחו בשבוע השני של ספטמבר – הסמסטר שני במהלך ינואר.
 2. השתתפות בחוג תתאפשר רק לאחר השלמת הליך ההרשמה, הכולל: מעבר מבדק, רישום והסדרת התשלום המלא.
 3. בכל חוג יתקיימו 14 מפגשים סמסטריאלים
 4. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות שלא לפתוח חוג, במידה שמספר הנרשמים אינו מאפשר זאת.
 5. ניתן להשלים מפגשים שהילדים לא השתתפו בהם בכל אחד מהמרכזים של יוניקולה או בחוגים אחרים אותם אנחנו מפעילים (בתיאום מראש). לא יינתן זיכוי כספי או אחר בגין היעדרות או אי-הגעה למפגש אחד או יותר מכל סיבה.
 6. שיעור שיבוטל ביוזמת מורה – יוחזר שיעור במועד אחר שיתואם על ידי החברה.

מדיניות ביטול עסקה הינו בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע״ו 2016.

 ביטול לפני תחילת החוגים

 1. על-פי החוק, ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעה ליוניקולה בע”מ (במייל או בוואצאפ) בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני תחילת החוגים.
 2. לאחר ביטול העסקה יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ש״ח – הנמוך מביניהם.

ביטול אחרי תחילת החוגים

 1. ניתן לבטל במשך תקופת ה4 (ארבעה) השיעורים הראשונים, בכל מקרה של עזיבה לא יוחזר הכסף עבור תקופת ההתנסות (4 שיעורים).
 2. כל בקשת ביטול לאחר 4 המפגשים הראשונים תידון לגופה, ואם תאושר יחויב המשתתף בתשלום של מפגש אחד נוסף, אחרי בקשת הביטול.
 3. לא יתאפשרו ביטולים ו/או החזר כספים רטרואקטיבית.