הליך הקבלה

המרכז לקידום מחוננים צעירים למצויינות ויצירתיות

תנו ציון

הגשת מועמדות:

על מנת להתחיל תהליך של קבלה לחוגים, יש למלא טופס אישי. ניתן להוסיף המלצה של המסגרת החינוכית, ולשלוח אותה אלינו במייל.

חץ1
מבחן התאמה למכון:

מזכירות המכון תפנה אליכם לתאום מבחן התאמה לתוכנית במכון  – מבחני ההתאמה לילדי הגנים וכיתות א’ נערכים לקראת כל תחילת שנת לימודים בחודשים מאי-יולי.

חץ1
ראיון אישי:

תלמידים שיעברו בהצלחה את מבחן ההתאמה יזומנו עם הוריהם לראיון אישי עם יועצת המכון, בו נכיר ונשוחח על תוכנית הלימודים.

חץ1
רישום לחוגים:

תלמידים שנמצאו מתאימים יקבלו הודעה לביצוע הרישום לחוגים.