תוכנית הלימודים תשפ"ה

גבעתיים – ר"ג

יום שני – 16:30 עד 17:30 תכנות גן חובה וכיתה א׳

יום שני – 17:30 עד 18:30 תכנות כיתה ב׳

יום שני – 18:80 עד 19:30 – תכנות מתקדמים (חוג המשך)

יום חמישי – 16:45 עד 17:45 פיתוח חשיבה גן חובה וכיתה א׳

יום חמישי – 17:45 עד 18:45 יתוח חשיבה כיתה ב׳

הוד השרון

יום שני – 16:30 עד 17:30 תכנות גן חובה וכיתה א׳

יום שני – 17:30 עד 18:30 תכנות כיתה ב׳

יום שלישי – 16:45 עד 17:45 פיתוח חשיבה גן חובה וכיתה א׳

יום שלישי – 17:45 עד 18:45 פיתוח חשיבה כיתה ב׳

רעננה

יום ראשון – 17:00 עד 18:00 החיים היקום וכל השאר (חוג המשך)

יום חמישי – 18:00 עד 19:00 תכנות (חוג המשך)

יום רביעי – 16:30 עד 17:30 תכנות גן חובה וכיתה א׳

יום רביעי – 17:30 עד 18:30 תכנות כיתה ב׳

יום חמישי – 16:45 עד 17:45 פיתוח חשיבה גן חובה וכיתה א׳

יום חמישי – 17:45 עד 18:45 פיתוח חשיבה כיתה ב׳